237
اصغر خسروشاهی - کتاب ها
انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر خسروشاهی اصل

مرتبه علمی:استاد پایه  38

پست الکترونیکی:

a.khosrowshahi@urmia.ac.ir 

a.khosrowshahi@gmail.com

کتاب ها

كتابهاي منتشرشده

1-    اصغر خسروشاهی. 1374. تكنولوژي توليد بستني (ترجمه). انتشارات انزلي. اروميه.

2-     اصغر خسروشاهی. 1376. شيمي تجزيه مواد غذايي (ترجمه). انتشارات دانشگاه اروميه. ارومیه.

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.