237
اصغر خسروشاهی - مقالات کنفرانس
انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر خسروشاهی اصل

مرتبه علمی:استاد پایه  38

پست الکترونیکی:

a.khosrowshahi@urmia.ac.ir 

a.khosrowshahi@gmail.com

مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده در كنگره ها، سمينارها و همايش­ها

1-    A. Khosrowshahi and R. A. Wilbey. 1986. The effect of Pasteurization on milk Concentrated by Ultrafiltration. 1986. 16th Annual Food Science & Technology Research Conference. Ireland. 18-19 Sep.

 

2- حسن لامع، محمدرضا احسانی و اصغر خسروشاهی اصل. 1367. تاثير غلظت آب نمك و مدت رسيدن آنتروباكترياسه در پنير آب نمكي. كنگره ملي نگهداري مواد غذايي. دانشگاه تهران. مهر.

3- اصغر خسروشاهی اصل.1370. مطالعه پروتئوليز در پنير چدار حاصل از شير تغليظ شده به روش اولترافيلتراسيون. چهارمين كنگره ملي صنايع غذايي. دانشگاه فردوسي مشهد. مهر.

4 - اصغر خسروشاهی اصل. 1371. مطالعه تاثير درجه حرارت‏هاي مختلف پاستوريزاسيون بر راندمان پنير چدار حاصل از شير تغليظ شده به روش اولترافيلتراسيون. پنجمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. دانشگاه تهران .24 22 مهر.

5-     جواد خشابی، رزیتا ستاری بحری، اصغر خسروشاهی اصل، الهه شیرزاد، رجب خشایی و نادر ببری. 1372. بررسي غلظت شيرهاي خشك تهيه شده براي كودكان در شهرستان اروميه. پنجمين كنگره بين المللي بيماري‏هاي كودكان. دانشگاه علوم پزشكي تهران. 29 24 مهر.

6-    اصغر خسروشاهی اصل. 1373. مطالعه تاثير دماي پاستوريزاسيون بر ميزان دناتوره شدن پروتئيئ‏هاي محلول در آب شير تغليظ شده . سومين كنگره تغذيه ايران. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. 16 13 اسفند.

7-    اصغر خسروشاهی اصل. 1375. مطالعه توليد و مصرف شيررنگي با استفاده از عصاره طبيعي ميوه‏ها و سبزي‏ها. نهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. كرج. آذر.

8-    اصغر خسروشاهی اصل. 1375. بررسي عوامل موثر بر بهبود كمي و كيفي پنير سفيد ايراني در طي مراحل مختلف ساخت .اولين همايش سراسري فرآورده‏هاي لبني دانشگاه فردوسي مشهد. مهر.

9-    اصغر خسروشاهی اصل. 1376. كاربرد شوينده‏ها و ضد عفوني كننده‏ها در صنايع لبنيات. سمينار بازآموزي و آموزش مواد غذايي بهداشتي و آرايشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. 10 - 11 آبان.

10-  اصغر خسروشاهی اصل. 1377. بررسي ساختمان صافي­هاي مورد استفاده در سيستمهاي اولترافيلتراسيون. همايش صنايع غذايي كشور. نقش و اهميت طراحي مهندسي در صنايع غذايي. دانشگاه فردوسي مشهد. خرداد.

11-  شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1377. اكسيداسيون چربي شير و عوامل موثر در آن. دومين همايش سراسري علمي كاربردي فرآورده هاي لبني كشور. دانشگاه فردوسي مشهد. شهريور.

12-  شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و اصلان عزیزی. 1379. بهبود فرآيند توليد شيره انگور. اولين همايش ملي انگور. سازمان کشاورزی قزوين. 26 - 28 شهريور.

13-   اصغر خسروشاهی اصل. 1379. بررسي امكان استفاده از آب پنير در توليد كفير. سومين همايش كشوري بهداشت محيط. كرمان. 10 - 12 آبان.

14-   شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1380. توليد پروتئين تك ياخته ايي از آب پنير.اولين همايش بيوتكنولوژي شمال و شمالغرب كشور. سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی. 25 24 مرداد.

15-  شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1380. مطالعه تاثير مواد زلال كننده بر كيفيت شيره انگور. دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. 17 دانشگاه آزاد تهران. 19 مهرماه .

16- اصغر خسروشاهی اصل. 1380.  اولترافيلتراسيون و كاربرد آن در توليد انواع پنير. نخستين همايش تخصصي صنعت شير و فرآوردههاي آن. دانشگاه آزاد تهران. 19 - 20 آبان.

17-   شهین زمردی، عفت الزمان منتظری، اصغر خسروشاهی اصل و مشهید هناره. 1380. تاثير مقادير و منابع كود ازته و زمان برداشت برعملكرد و تجمع نيترات درگوجه فرنگي. هفتمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه شهر كرد. شهريور.

18-   اصغر خسروشاهی اصل. 1382. امكان سنجي استفاده از آب هندوانه بعنوان يك نوشيدني. همايش استاني صنعت ، غذا ، دانشگاه . دانشگاه تبريز. فروردين.

19-  شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1384. بررسي اثرات نوع بسته‏بندي و جاذب اتيلن در نگهداري سيب درختي. پانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. انستيتو و دانشکده علوم تغذيه و صنایع غذایی ایران – تهران. ارديبهشت‏.

20-  اصغر خسروشاهی اصل ، صدیف آزاد مرد و امیر یعقوبی. 1384.  بهبود خصوصيات پيه گاوي از طريق مخلوط كردن آن با روغن زيتون و آفتابگردان و اينتراستريفيكاسيون شيميايي. پانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. انستيتو و دانشکده علوم تغذيه و صنایع غذایی ایران – تهران. ارديبهشت‏.

21-  مهناز منافي ديزج يكان، اصغر خسروشاهي اصل و سید ابوالقاسم محمدی. 1384. بررسي اثرات فرآيند پاستوريزاسيون و افزودن استارتر روي پروتئوليز پنير گوسفندي، طي دوره رسانيدن با استفاده از روش SDS-PAGE . چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. کرمان. 26-24 مرداد.

22-  اشكان مددلو، اصغر خسروشاهي اصل، سيد محمد ابراهيم زاده موسوي و زهرا امام جمعه. 1385. بررسي تاثير كاهش مقدار چربي شير پنيرسازي بر ويژگيهاي بافتي و حسي فرآورده. شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران، گرگان. 23 - 24 فروردين.

23- هادي ملكي، اصغر خسروشاهي اصل، سيد مهدي رضوي روحاني و اشكان مددلو. بررسي اثر دماي حرارت دهي، درصد ماده جامد كل، هيدروكلوئيد و مايه كشت ميكروبي بر ويسكوزيته ماست قالبي. 1385. شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران، گرگان، 23 - 24 فروردين.

24- اصغر خسروشاهي اصل و مريم عباسي گزنق. 1385. ارزيابي فراكسيونهاي نيتروژن در طي رسيدن پنير كوزه. شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران، گرگان، 23 - 24 فروردين.

25- مهناز منافي ديزج يكان، اصغر خسروشاهي اصل و جواد حصاري. 1385. اثرات فرايند پاستوريزاسيون و افزودن استارتر روي بازده، خواص ارگانولپتيكي و بافت پنير سفيد گوسفند. شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران، گرگان، 23 - 24 فروردين.

26-  راحله نژاد رزمجوي اخگر، رجب حسامي راد و اصغر خسروشاهي اصل. 1385. مقايسه فعاليت پروتئوليتيكي سه نوع مايه پنير حيواني، نوتركيبي و قارچي در پنير سفيد ايراني. شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران، گرگان، 23 - 24 فروردين.

27- رجب حسامي راد، راحله نژاد رزمجوي اخگر و اصغر خسروشاهي اصل. 1385. بررسي ميزان ماندگاري اشريشيا كلي در پنير كوزه اي آذربايجان غربي. شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران، گرگان، 23 - 24 فروردين.

28- مجید فارسی، اصغر خسروشاهی اصل و جواد کرامت. 1385. بررسی ترکیبات روغن هسته واریته های غالب (صنعتی) انگور در آذربایجان غربی و مناطق مرکزی کشور (اصفهان و شهرکرد) به منظور تولید صنعتی روغن هسته انگور. دومین همایش بزرگ صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 21-25 شهریور.

29- جمشید رحیمی، اصغر خسروشاهی اصل، اشکان مددلو و سمیه عزیزنیا. 1385. بررسی استفاده از صمغ کتیرا به عنوان جانشین چربی بر روی ویژگیهای شیمیایی و رئولوژیکی پنیر سفید ایرانی بدون چربی. دومین همایش بزرگ صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 21-25 شهریور.

30- جواد حصاری، محمد رضا احسانی، اصغر خسروشاهی اصل، محمد علی ابراهیم زاده موسوی، حسین جدیری و پال ال اچ مکسوینی. 1385. تاثیر پروتئینهای آب پنیر بر روی الگوی پروتئولیز و فعالیت آنزیمی پنیر سفید اولترافیلتراسیون در مقایسه با پنیر سفید سنتی. دومین همایش بزرگ صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 21-25 شهریور.

31- اشکان مددلو، اصغر خسروشاهی اصل، سید محمد ابراهیم زاده موسوی، جمشید فرمانی و جمشید رحیمی. 1385. شناسایی رابطه مشترک بین مقدار تنش مورد نیاز برای گسیختن بافت پنیر سفید ایرانی و نمود ریزساختاری آن در طی رسیدگی. دومین همایش بزرگ صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 21-25 شهریور.

32- جمشید رحیمی، اصغر خسروشاهی اصل، اشکان مددلو و سمیه عزیزنیا. 1385. تکنولوی تولید پنیر کم چرب. دومین همایش بزرگ صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 21-25 شهریور.

33- رقیه اشرفی یورقانلو، اصغر خسروشاهی اصل، محمود رضازاد باری و اشکان مددلو. 1385. مروری بر جایگزینی NaCl توسط KCl در تولید پنیر کم سدیم. دومین همایش بزرگ صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 21-25 شهریور.

34- سمیه عزیزنیا، اصغر خسروشاهی اصل، اشکان مددلو و جمشید رحیمی. 1385. بررسی تاثیر صمغ تراگاکانت (کتیرا) بر ویژگیهای شیمیایی، رئولوژیکی و ریزساختاری ماست بدون چربی. دومین همایش بزرگ صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 21-25 شهریور.

35- سمیه عزیزنیا ، اصغر خسروشاهی اصل ، اشکان مددلو و جمشید رحیمی . 1386 . بررسی تاثیر پودر کنسانتره پروتئین های آب پنیر به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی ، فیزیکی و ریز ساختاری ماست بدون چربی .  هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

36- حمید محمدی ، محمد علیزاده ، محمود رضازاد باری ، اصغرخسروشاهی اصل و حسین تاجیک . 1386 . حضور پایداری آفلاتوکسین    M1در شیر ومحصولات لبنی. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان.

37- حمید محمدی، محمد علیزاده، محمود رضازاد باری، اصغرخسروشاهی اصل و حسین تاجیک . 1386. بهینه سازی متغیرهای فرآیند ساخت پنیر سفید ایرانی جهت کمینه سازی آفلاتوکسین M1 . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

38- رقیه اشرفی یرقانلو، اصغر خسروشاهی اصل، محمود رضازاد باری و محمد علیزاده . 1386 . بهینه سازی میزان سدیم در پنیر سفید ایرانی. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

39- حنان لشکری ، محمد علیزاده و اصغر خسروشاهی اصل. 1386. بررسی استفاده از دو صمغ عربی و گوار به عنوان جایگزین چربی بر روی ویژگی های شیمیایی و رئولوژیکی پنیر سفید ایرانی کم چرب. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان.

40- سمیه میر آقایی و اصغر خسروشاهی اصل . 1386. بررسی خواص رئولوژیکی خامه حاوی صمغ کتیرا به عنوان پایدار کننده. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

41- راحله نژاد رزمجوی اخگر ، اصغر خسرو شاهی اصل و رجب حسامی راد . 1386. بهبود قابلیت بقای باکتری های پروبیوتیک در فرآورده های لبنی . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

42- شیرین فروزان ، اصغر خسروشاهی اصل ، اقدس تسلیمی ، اشکان مددلو و مرتضی مشایخ . 1386. مطالعه تاثیر رنت میکروبی و نوترکیب بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی و مقایسه آن با رنت حیوانی. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان ماه

43- صدیف آزادمرد دمیرچی و اصغر خسروشاهی اصل. 1386.Effects of chemical interesterification on minor lipid components هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

44- سارا متینی، اصغر خسروشاهی اصل، محمد علیزاده و اشکان مددلو . 1386. تأثیر گلوکونودلتا لاکتون بر بافت پنیر. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

45- جواد حصاری ، محمد رضا احسانی ، اصغر خسروشاهی اصل و پال مکسوینی . 1386. بررسی فعالیت پلاسمین در پنیر سفید UF . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

46- علی میرزا آقازاده و اصغر خسروشاهي اصل. 1386. تولید مواد غذایی با روش آلی . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

47- سمیه عزیزنیا و اصغر خسرو شاهی اصل، اشکان مددلو و جمشید رحیمی . 1386. بررسي مهمترين عوامل موثر بر بافت ماست . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران . دانشگاه ارومیه. 23 – 24 آبان

48- راحله نژاد رزمجوي اخگر، رجب حسامي راد و اصغر خسرو شاهي اصل. 1387. مقايسه الگو هاي الكتروفورز در پنير هاي آب نمكي توليد شده با سه نوع مايه پنير. هجدهمين کنگره ملی صنایع غذایی ایران. مشهد مقدس. 25-24 مهر.

49-  شيرين فروزان، اصغر خسرو شاهي اصل و اقدس تسليمي. 1387. بررسي تاثير سه نوع رنت مختلف بر ويژگي هاي رئولوژيكي و ريز ساختار پنير سفيد ايراني. هجدهمين کنگره ملی صنایع غذایی ایران. مشهد مقدس. 25-24 مهر.

50-  شهاب قصري، محمد عليزاده و اصغر خسرو شاهي اصل. 1387. بهينه سازي فرايند توليد پنير فتا UF  با در نظر گرفتن شاخص هاي كيفي شيميايي، رئولوژيكي و حسي. هجدهمين کنگره ملی صنایع غذایی ایران. مشهد مقدس. 25-24 مهر.

51-  سيد محمد احمدي، مرتضي خميري، اصغر خسرو شاهي اصل و مهدي كاشاني نژاد. 1387. جداسازي و شناسايي فلور لاكتيك باكتريايي پنير سنتي ليقوان. هجدهمين کنگره ملی صنایع غذایی ایران. مشهد مقدس. 25-24 مهر.

52-  فاطمه شريفي و اصغر خسرو شاهي اصل. 1387. اثر يونها بر ويژگي هاي فيزيكو شيميايي و پايداري امولسيون هاي تثبيت شده  پروتئين هاي محلول در آب شير. هجدهمين کنگره ملی صنایع غذایی ایران. مشهد مقدس. 25-24 مهر.

53-  علی اصغر یاری، اصغر خسروشاهی اصل، محمدرضا احسانی و حسینی. 1388. بررسی تاثیر نسبتهای مختلف استارتر ترموفیل به استارتر مزوفیل بر روی شاخص رسیدن پنیر سفید ایرانی با اندازه گیری پروتئین کل و نیتروژن محلول در آب (WSN). اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، تهران، 10-11 آذر.

54-  نسرین فرجی، محمد علیزاده، اصغر خسروشاهی، سهیلا فرجی. 1389. ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5     ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست سین بیوتیک در طی دوران نگهداری. همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران. ساری، 21-20 مهر.

55-  فاطمه شریفی، اصغر خسروشاهی اصل، محمد علیزاده خالدآباد، محمدامین محمدی فر. 1389. امکان استفاده از اینولین به عنوان یک ترکیب پری بیوتیک و جایگزین چربی در تولید سس مایونز کم چرب به عنوان یک محصول فراویژه. همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران. ساری، 21-20 مهر. 

56-  ماندانا محمودی، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی. 1389. مطالعه قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک در پنیر سفید آب نمکی ایرانی. نوزدهمين کنگره ملی صنایع غذایی ایران. دانشکده فنی دانشگاه تهران. 23-22 آبان.

57-  نسرین فرجی، محمد علیزاده، اصغر خسروشاهی، سهیلا فرجی. 1389. بررسی تأثیر مخلوط هیدروکلوئیدها بر روی شاخص های کیفی ماست پروبیوتیک کم چرب با کاربرد طرح مرکب (Combined Design).  دانشکده فنی دانشگاه تهران. 23-22 آبان.

58-  شهین زمردی، سید مهدی رضوی روحانی، اصغر خسروشاهی اصل، سمیه میرآقایی. 1389. بررسی ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم به فرم آزاد و کپسوله و تأثیر آنها بر ترکیبات شیمیایی، خواص حسی و لیپولیز پنیر سفید ایرانی فراپالایشی. دانشکده فنی دانشگاه تهران. 23-22 آبان.

59-  فاطمه شریفی، اصغر خسروشاهی اصل، محمد امین محمدی فر، هدی خالصی، ماندانا محمودی. 1389. اثر کتیرا و میکروکریستالین سلولز گوار بر ویژگی های رئولوژیکی و میکروبی سس مایونز کم چرب غنی شده با اینولین. 1389. دانشکده فنی دانشگاه تهران. 23-22 آبان.

60-  Shahin Zomorodi, Asghar Khosrowshahi Asl, Sayad Mahdi Razavi Rohani. 2011. Study on interaction of commercial starter culture and Lactobacillus casei in Iranian white cheese produced using ultrafiltration technique. The 2nd International Congress of Food Hygiene. 31 April -1 May.

61-  Ehsan Feyzi Karim Abadi, Asghar Khosroshahi Asl, Mohammad Alizadeh, Ali Ehsani. 2011. Effect of some essential oils on the biogenic amines productions in Iranian white cheese. The 2nd International Congress of Food Hygiene. 31 April -1 May.

62- فاطمه دهنوی، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی و ماندانا محمودی. 1390. بررسی ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و تاثیر آن بر خواص شیمیایی پنیر کوزه. نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. گرگان. 21-20 اردیبهشت.

63- نجمه آبرون، ، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی و لاله امینی. 1390.  تاثیر کاربرد فیبر گندم در رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست پروبیوتیک. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشساورزی. 21-19 شهریور .

64- شهین زمردی ، اصغر خسروشاهی اصل و بیژن بهروزفر. 1390.  بررسی ماندگاری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به فرم آزاد و کپسوله در پنیر سفید ایرانی فراپالایش . بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف. 3-1 آذر

65- نجمه آبرون، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1390. تاثیر فیبر سیب بر رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سینرژیس ماست پروبیوتیک.  بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف. 3-1 آذر.

66-  سعید سلیمیان، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1390. بررسی تأثیر نوع ومقدار پایدارکننده ها بر پاره ای ویژگیهای فیزیکی و حسی شیرکاکائو. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف. 3-1 آذر.

67-  ساینا موید زاده، اصغر خسروشاهی اصل، احسان مفدس کیا و شهین زمردی. 1390. بررسی شناسایی و سنجش هوشمند تقلبات  ملامین در شیر خشک نوزاد. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف. 3-1 آذر.

68- شيرين فروزان، اصغر خسرو شاهي اصل و اقدس تسليمي، امیر رحیمی راد و محمد دلیر راد. 1390. بررسي تاثير دو نوع رنت نوترکیب و میکربی بر ويژگي هاي رئولوژيكي و ريز ساختار پنير سفيد ايراني. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف. 3-1 آذر.

69- شيرين فروزان، اصغر خسرو شاهي اصل و اقدس تسليمي، امیر رحیمی راد و محمد دلیر راد. 1390. مطالعه  تاثير رنت میکربی و نوترکیب بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنير سفيد ايراني. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف. 3-1 آذر.

70-  تینا دلیری، اصغر خسرو شاهي اصل، فریبا زینالی، محمد علیزاده و محسن اسمعیلی. 1390. اثر روکش هیدروکلوئید در کاهش ضریب انتقال حرارت در فراورده های سرخ شده. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف. 3-1 آذر.

71- منیره اسماعیلی، اصغر خسرو شاهي اصل، محمد علیزاده، فریبا زینالی، میر خلیل پیروزی فر  و محسن اسمعیلی.  1390. بسته بندی ضد میکربی، مروری بر عملکرد و کاربردها. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف. 3-1 آذر.

72-  عزیزه رضایی و  اصغر خسرو شاهي اصل. 1390. بازدارندگی ACE محصولات حاصل از تخمیر شیر.  بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف. 3-1 آذر.

73-   سمانه ابراهیم زادگان، شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل، محمد حجت السلامی و زیبا صفری. 1391. بررسی ماندگاری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزاد و کپسوله در دوغ. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد، 15-13 شهریور .

74-  ساینا موید زاده، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1391. تاثیر تیمار آنزیمی با ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازیی در ماست همزده بدون چربی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد، 15-13 شهریور .

75- عزیزه رضایی، اصغر خسروشاهی اصل، حسن ملکی نژاد و شهین زمردی. 1391. بررسی تاثیر افزایش سدیم کازینات و عصاره نعناع بر قابلیت ماندگاری لاکتوباسیلوس کازیی در ماست پروبیوتیک بدون چرب. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد، 15-13 شهریور .

76- مینا توحید زاده، شهین زمردی، امیرحسین الهامی راد و اصغر خسروشاهی اصل. 1391. بررسی تاثیر فیبر هویج بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازیی در ماست میوه­ای زردآلو با استفاده از سطح پاسخ. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد، 15-13 شهریور .

77-  افشین سلیمانی رامبد، شهین زمردی، سید علی مرتضوی و اصغر خسروشاهی اصل. 1391. تاثیر اسیدی کردن مستقیم شیر روی قابلیت زیستس بیفیدوباکتریوم لاکتیس LAFTI B94 DSL و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر سفید ایرانی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد، 15-13 شهریور .

78- ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی، ناهید خدایاري. 1391. استفاده ازآنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید ماست پروبیوتیک بدون چربی. چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران. تهران. 26 مهر ماه.

79- افشین سلیمانی رامبد، سید علی مرتضوی، شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل. 1391. بررسی میکروانکپسولاسیون باکتری­های پروبیوتیک و کاربردهای آن در محصولات لبنی. دومین سمینار ملی امنیت غذایی. سواد کوه. 26 مهرماه.

80- افشین سلیمانی رامبد، سید علی مرتضوی، شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل. 1391. بررسي ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI B94 DSL) در پنیر سفید ایرانی توسط دو محیط مختلف. دومین سمینار ملی امنیت غذایی. سواد کوه. 27-26 مهرماه.

81- افشین سلیمانی رامبد، سید علی مرتضوی، شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل. 1391. بررسی تولید پنیر سفید ایرانی پروبیوتیک. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز. 25 آبان ماه

82- ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی. 1391.  بررسی تاثیر پیوندهای عرضی آنزیمی پروتین­های شیر توسط ترانس گلوتامیناز بر رشد استارترها در ماست پروبیوتیک بدون چربی.  همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز. 25 آبان ماه

83- ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی. 1391.  کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در صنایع غذایی. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز. 25 آبان ماه

84- عزیزه رضایی، اصغر خسروشاهی اصل، حسن ملکی نژاد، شهین زمردی. 1391. بهینه سازی سدیم کازئنات  و عصاره نعناع در ماست پروبیوتیک بدون چربی با استفاده از روش سطح پاسخ. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز. 25 آبان ماه

85- سارا کلانتری، جواد حصاری، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی. 1391. بررسی تاثیر اسانس های شوید و ترخون بر روی برخی از ویژگی های کیفی در ماست پروبیوتیک. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز. 25 آبان ماه.

86- سارا کلانتری، جواد حصاری، اصغر خسروشاهی اصل. 1391. بررسی تاثیر اسانس­های گیاهی شوید و ترخون بر قابلیت بقاء باکتریهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در ماست پروبیوتیک. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز. 25 آبان ماه.

87- پریسا مصطفی­یار، جواد حصاری، اصغر خسروشاهی اصل، 1391. تاثیر اسانس­های گیاهی گلپر و پونه کوهی بر ویژگی­های شیمیایی و قابلیت بقای باکتری­های آغازگر ماست میوه­ای. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز. 25 آبان ماه.

88- رعنا سلیمان­پوری، فریبا زینالی، اصغر خسروشاهی اصل، اشکان مددلو. 1391. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست بدون چربی غنی­شده با جدائه پروتئین سویا تحت تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. شیراز. 25 آبان ماه.

89- فروغ محترمی و اصغر خسروشاهی اصل. 1391. پودر ماست، مروری بر تکنولوژی فراوری نگهداری و موارد مصرف. دومین سمینار ملی امنیت غذایی. سواد کوه. 27-26 مهرماه.

90-  فروغ محترمی و اصغر خسروشاهی اصل. 1391. کاربرد فرایند فشار بالا در محصولات لبنی. فراوری نگهداری و موارد مصرف. دومین سمینار ملی امنیت غذایی. سواد کوه. 27-26 مهرماه.

91- ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1392. پیوندهای عرضی آنزیمی ایجاد شده با ترانس­گلوتامیناز در ماست بدون چربی غنی شده با کازئینات سدیم. بیست­ و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز. 9-7 آبان ماه.

92- پریسا دیبازر، اصغر خسروشاهی اصل وشهین زمردی.1392. تاثیر فیبر انگور و کیتوزان بر زنده مانی لاکتوباسیلوس فرمنتوم (PTCC-1744) در ماست میوه­ای با استفاده از روش سطح پاسخ. بیست­ و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز. 9-7 آبان ماه.

93- فرشته جلفائی و اصغر خسروشاهی اصل. 1392. راهکاری برای افزایش سطح بهداشت و کنترل کیفیت موادغذایی با استفاده از سیستم HACCP و فرآیند GMP. بیست­ و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز. 9-7 آبان ماه.

94- میرسجاد حصاری، شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و حسن کریمی مله. 1392. بهینه­سازی مقادیر فیبر هویج و مارمالاد زردآلو در ماست میوه­ای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از روش سطح پاسخ. بیست­ و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز. 9-7 آبان ماه.

95- میرسجاد حصاری، شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و حسن کریمی مله. 1392. بررسی تاثیر فیبر هویج و مارمالاد زردآلو بر خواص رئولوژیکی، میکربی و حسی ماست میوه­ای همزده با استفاده از سطح پاسخ. بیست­ و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز. 9-7 آبان ماه.

96- لیلا امین الاسلامی، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی و احمد زند مقدم. 1392. بررسی زنده­مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LAFTI-L10) آزاد و کپسوله شده و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. قوچان. اردیبهشت ماه.

97- زبیر پیروتی، شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و ریحانه احمدزاده قویدل. 1392. بررسی تاثیر هیدروکلوئیدها بر ویژگی­های رئولوژیکی دوغ حاوی عصاره شوید با استفاده از روش سطح پاسخ. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. قوچان. اردیبهشت ماه.

98- زبیر پیروتی، شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و ریحانه احمدزاده قویدل. 1392. بررسی تاثیر فیبر گندم، کاراگینان و آلژینات بر زنده­مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LAFTI-L10 و خواص حسی دوغ حاوی عصاره شوید. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. قوچان. اردیبهشت ماه.

99- شکوفه ملکی، اصغر خسروشاهی اصل و محمود رضازاد باری. 1393. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شیراج کرمانشاه. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران. شهریور ماه.

100- بهزاد کنعانی، اصغر خسروشاهی اصل، محمد علیزاده و رضوان پوراحمد. 1393. اثر غنی سازی ماست پروبیوتیک با عصاره گزنه، اسانس بابونه و نعناع بر میزان ماده خشک در طی دوره نگهداری. بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. گرگان. 8 الی 9 شهریور ماه.

101-بهزاد کنعانی، اصغر خسروشاهی اصل، محمد علیزاده و رضوان پوراحمد. 1393. غنی سازی ماست پروبیوتیک با عصاره گزنه، اسانس بابونه و اسانس نعناع و اثر آن بر اسیدیته ماست در زمان نگهداری. بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. گرگان. 8 الی 9 شهریور ماه.

102-          Behzad Kanani, Asghar Khosrowshahi Asl, Mohammad Alizadeh, Rezavan Pourahmad and Alireza Sadeghi. Effect of Urtica dioica extract, Mentha spicata essential oil and Matricaria chamomilla essential oil on Helicobacter pylori in vitro. XXVIIth international workshop on helicobacter and microbiota in inflammation and cancer in rome, Italy, September 11-13, 2014.

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.