237
اصغر خسروشاهی - مقالات ژورنال
انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر خسروشاهی اصل

مرتبه علمی:استاد پایه  38

پست الکترونیکی:

a.khosrowshahi@urmia.ac.ir 

a.khosrowshahi@gmail.com

مقالات ژورنال

مقالات چاپ شده در مجلات داخلي

1-    جواد خشابی و اصغر خسروشاهی اصل. 1376. بررسي غلظت شيرخشك شيرخواران اروميه. پژوهش در پزشكي (مجله پژوهشي دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) سال 21. شماره 2 شهريور 1376.

2-    اصغر خسروشاهی اصل. 1378. توليد شير رنگي و طعم دار با استفاده از عصاره طبيعي ميوه­ها و سبزي­ها. علوم و صنايع كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد . جلد 13 شماره 1.

3-    اصغر خسروشاهی اصل و رضا حیدری. 1380. مطالعه ميزان پروتئين و تفكيك زنجيره هاي كازئيني در شير چهار گونه پستاندار به روش الكتروفورز ژل آگاروز. علوم و صنايع كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد. جلد 15 شماره 2 .

4-     یوسفعلی اسدپور، سیدعباس شجاع الساداتی، محمد رضا کلباسی و اصغر خسروشاهی اصل. 1381.  استحصال كيتين و توليد كيتوزان از پوستة سيست آرتميا اورميانا. علوم دريايي ايران ، دانشگاه تربيت مدرس. دوره اول ، شماره سوم.

5-     شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و اصلان عزيزي. 1381. تاثير مواد زلال کننده بر کيفيت شيره انگور. تحقيقات مهندسي كشاورزي. جلد 3. ش. 12.

6-    یوسفعلی اسدپور، سید عباس شجاع الساداتی، محمدرضا کلباسی و اصغر خسروشاهی اصل. 1382. ارزيابي كيفيت كيتين و كيتوزان استخراج شده از پوسته سيست آرتميا اورميانا و مقايسه آنها با دو نوع ديگر از پوسته ميگو وخرچنگ. علوم و تكنولوژي پليمر. سال شانزدهم،  شماره دوم، شماره پياپي 64 .

7-     شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1382. تغييرات مقادير نيترات و نيتريت طي دوره هاي فرآوري و نگهداري گوجه فرنگي رقم كورال. تحقيقات مهندسي كشاورزي، جلد چهارم ، شماره پانزدهم.

8-    اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1382. بررسي امكان سنجي استفاده از آب هندوانه بعنوان يك نوشيدني. پژوهش در علوم كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه، جلد سوم ، شماره اول.

9-    یوسفعلی اسدپور، سید عباس شجاع الساداتی، احمد غرقی، محمدرضا کلباسی و اصغر خسروشاهی اصل. 1382. تعيين تركيبات شيميايي و بيوشيميايي پوسته سيست آرتميا اورميانا (Artemia Urmiana) و استخراج كيتين از آن. شيلات شماره 4، سال دوازدهم.

10-  شهین زمردی، عفت الزمان منتظری و اصغر خسروشاهی اصل. 1383. تاثير منابع و مقادير مختلف كود نيتروژن دار و زمان برداشت بر عملكرد وميزان تجمع نيترات در گوجه فرنگي رقم كورال. دانش كشاورزي ،  دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز شماره دوم ،جلد 14.

11-  راحله نژاد رزمجوي اخگر، اصغر خسروشاهي اصل و جواد حصاري. 1384. مقايسه فعاليت پروتئوليتيكي كيموسين نوتركيب با دو نوع مايه پنير حيواني و ميكروبي متداول در توليد پنير سفيد ايراني. دانش كشاورزي، دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز، شماره سوم، جلد 15 .

12-  جواد حصاري، محمد رضا احساني، اصغر خسروشاهي اصل و ناصر قائمي. 1384. تاثير تعداد باكتري­هاي سرماگرا و ياخته­هاي پيكري بر پروتئوليز و ويژگي­هاي حسي پنير سفيد فراپالايشي. پژوهش­هاي علوم و صنايع غذايي ايران, دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 2. جلد 1.

13-  اصغر خسرو شاهی اصل و شهین زمردی. 1386. کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک. تحقيقات مهندسي كشاورزي. شماره 1 جلد 8  .

14-  حنان لشگري ، اصغر خسروشاهي اصل ، حجت الله گلكار ، رقيه اشرفي يورقانلو، مريم ظهري. 1387. بررسي امكان توليد پنير سفيد ايراني كم چربي و بهينه سازي ويژگيهاي آن با استفاده از صمغ عربي و گوار. مجله علوم تغذیه و  صنایع غذایی ایران. سال سوم، شماره3.

15-  شهین زمردی، حسین محمدی مزرعه و اصغر خسروشاهی اصل. 1388. بررسی تاثیر روش­های مختلف آماده سازی و خشک کردن خورشیدی بر کیفیت برگه گوجه فرنگی. علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. دوره 6 شماره 1.

16-  سید محمد احمدی، مرتضی خمیری، اصغر خسروشاهی اصل، مهدی کاشانی نژاد. 1388. بررسی تأثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی. مجله علوم و صنایع غذایی. دانشگاه تربیت مدرس. دوره 6 شماره 2.

17-  شیرین فروزان، اصغر خسروشاهی اصل، اقدس تسلیمی، اشکان مددلو و مرتضی مشایخ. 1388. مطالعه تاثیر رنت میکربی، نوترکیب و حیوانی روی برخی خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی. . علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. دوره 6 شماره 3.

18-  مهناز منافی دیزج یکان، جواد حصاری و اصغر خسروشاهی اصل. 1388. تاثیر مایه کشت میکروبی و پاستوریزاسیون روی بازده، ویژگیهای حسی و فیزیکی شیمیایی پنیر گوسفندی لیقوان. پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز. شماره 1 جلد 19.  

19-  شهین زمردی، مهدی رضوی روحانی، اصغر خسروشاهی اصل و علی احسانی. 1388. ماندگاری باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازیی و تاثیر آن بر خواص کیفی و حسی پنیر سفید ایرانی فراپالایشی. پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز. جلد 1/ 19 شماره 2.  

20-  شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل، مهدی رضوی روحانی، حسین تاجیک و سمیه میرآقایی. 1389. تاثیر لاکتوباسیلوس کازیی به عنوان مایه کشت الحاقی به دو صورت آزاد و کپسوله بر الگوی پروتئولیز و لیپولیز در پنیر سفید ایرانی فراپالایش. پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز. شماره 1 جلد 3/20. 

21-  رزاق محمودی، علی احسانی، حسین تاجیک، افشین آخوندزاده بستی، اصغر خسروشاهی اصل. 1389. اثر ضد میکروبی اسانس پونه کوهی و لاکتوباسیلوس کازئی بر استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سفید ایرانی. پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز. شماره 1 جلد 3/20.

22-  محبوبه صادقی، محمد امین محمدی فر، اصغر خسروشاهی، اشکان مددلو و مهرناز ملکی. 1389. بررسی خواص ویسکوالاستیک ژل کازئین اسیدی شده در سیستم مدل. مجله ی علوم تغذیه و  صنایع غذایی ایران. سال پنجم شماره 4.

23-  اسماعیل قنبري شندي، اصغر خسروشاهی اصل، علی مرتضوي، حمید توکلی پور. 1390. اثر صمغ زانتان بر ویژگی هاي بافتی و رئولوژیک پنیر سفید ایرانی کم چرب. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. شماره 33 ، دوره 8.

24-  سعید سلیمیان، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1391. بررسی تأثیر نوع ومقدار پایدارکننده ها بر پاره ای ویژگیهای فیزیکی و حسی شیرکاکائو. مجله پژوهش های صنایع غذایی. جلد 22 شماره 2.

25-  ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1391. بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی ماست همزده بدون چربی. مجله پژوهش های صنایع غذایی. جلد 22 شماره 2.

26-  شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و نفیسه موسوی ملکی. 1391. تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر الگوی پروتئولیز پنیر سفید ایرانی فراپالایش. مجله پژوهش­هاي صنايع غذايي. جلد 23 شماره 3.

27-  نسرین فرجی، محمد علی زاده خالدآباد، اصغر خسروشاهی اصل و سهیلا فرجی. 1391. بهینه سازی فرایند تولید ماست پروبیوتیک کم چرب با استفاده از طرح مرکب (combined design). مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 8 شماره 2 . 121-136.

28-  آزاده صیادی، اصغر خسروشاهی اصل و اشکان مددلو. 1391. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی­های شیمیایی، بافتی و ریزساختاری پنیر سفید آب نمکی کم چرب. مجله پژوهش­هاي صنايع غذايي. جلد 22 شماره1. صفحات 28-19.

29-  ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1392. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و خواص رئولوژیکی ماست بدون چربی. مجله پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران. پذیرفته شده برای چاپ.

30- ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1392. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خواص کیفی ماست پروبیوتیک غنی­شده با کازئینات سدیم. مجله علوم و فناوری غذائی. پذیرفته شده برای چاپ.

31- عزیزه رضایی، اصغر خسروشاهی اصل،  شهین زمردی و حسن ملکی نژاد. 1392. تأثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی. مجله پژوهش های صنایع غذایی. جلد 23 شماره 3.

32- هادی الماسی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان ­نیا، علی اکبر انتظامی و اصغر خسروشاهی اصل. 1392. بررسی تاثیر نانوفیبر سلولز اصلاح شده بر روی خواص کاربردی بسته­بندی زیست تخریب­پذیر پلی لاکتیک اسید. مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. جلد 2 شماره 3.

33- فاطمه دهنوی، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1392. ارزیابی زنده­مانی و تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی­های پنیر کوزه. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 14 شماره 3.

34- فرناز نبی­زاده، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1392. مطالعه تاثیر استفاده از پرمیات حاصل از تغلیظ شیر به روش اولترافیلتراسیون و صمغ زدو بر ویژگی­های کیفی دوغ. مجله پژوهش های صنایع غذایی. جلد 23 شماره 4.

35- سمانه ابراهیم زادگان، شهین زمردی، محمد حجت السلامی و اصغر خسروشاهی. 1392. ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) آزاد و کپسوله شده و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ ایرانی. مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی. شماره 4.

36- لیلا امین الاسلامی، اصغر خسروشاهی اصل , شهین زمردی. 1393. تاثیر درون پوشانی بر زنده مانی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) و ویژگی های کیفی ماست قالبی. . مجله پژوهش های صنایع غذایی. جلد 24 شماره 1.

37- رعنا سلیمان پوری، فریبا زینالی، اصغر خسروشاهی اصل و اشکان مددلو. 1393. ایجاد اتصالات عرضی بین پروتئینهای شیر و سویا در ماست بدون چربی توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز و بررسی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن. مجله پژوهش های صنایع غذایی. جلد 24 شماره 2.

مقالات چاپ شده در مجلات خارجي و ISI

1-    M. Alizadeh, M. Hamedi, and A. Khosrowshahi. 2005. Optimizing Sensorial Quality of Iranian White Brine Cheese Using Response Surface Methodology. J. Food Science.70) 4): 299 – 303.

2-    Madadlou, A. Khosrowshahi and M. E. Mousavi. 2005. Rheology, Microstructure and Functionality of Low-fat Iranian White Cheese Made with Different Concentrations of Rennet. J. Dairy Science. 88: 3052- 3062.

3-    M. Alizadeh, M. Hamedi, and A. Khosroshahi. 2006. Modeling of proteolysis and lipolysis in Iranian White Brine Cheese. Food Chemistry. 97: 294-301.

4-    Khosrowshahi, A. Madadlou, M. E. Mousavi, and Z. Emam-Djomeh. 2006. Monitoring the Chemical and Textural Changes During Ripening of Iranian White Cheese Made with Different Concentrations of Starter. J. Dairy Science. J. Dairy Science. 89: 3318-3325.

5-    Madadlou, A. Khosrowshahi, M. E. Mousavi, and Z. Emam-Djomeh. 2006. Microstructure and Rheological Properties of Iranian White Cheese Coagulated at Various Temperatures. J. Dairy Science. 89:2359-2364.

6-    J. Hesari, M. R. Ehsani, A. Khosroshahi and P. L. H. McSweeny. 2006. Contribution of Rennet and Starter to Proteolysis in Iranian UF White Cheese. Lait. 86: 291-302.

7-    Madadlou, M. E. Mousavi, A. Khosroshahi, and Z. Emam-Djomeh. 2007. Effect of Cream Homogenization on Textural Characteristics of Low-fat Iranian White Cheese. Internation Dairy Journal. 17:547-554

8-    A. Madadlou, A. Khosrowshahi Asl, M. Ebrahimzadeh Mousavi and J. Farmani. 2007. The Influence of Brine Concentration on Chemical Composition and Texture of Iranian White Cheese. J. Food Engineering. 81:330-335

9-    M. Babalar, M. Asghari, A. Talaei and A. Khosroshahi Asl . 2007. Effect of Pre- and Postharvest Salicylic Acid Treatment on Ethylene Production, Fungal Decay and Overall Quality of Selva Strawberry Fruit. Food Chemistry. 105:449-453.

10- J. Rahimi, A.Khosrowshahi Asl , A.Madadlou and S.Aziznia. 2007. Texture of Low-Fat Iranian White Cheese as Influenced by Gum Tragacanth as a Fat Replacer. J. Dariy Science. 90:4058-4070

11- H. Mohammadi, M. Alizadeh, M. R. Bari, A Khosrowshahi and H. Tajik. 2008. Minimization of Aflatoxin M1 Content in Iranian White Brine Cheese. International J. Dairy Technology. 61(2):141-145.

12- S. Aziznia, A. Khosrowshahi, A. Madadlou, and J. Rahimi. 2008. Whey Protein Concentrate and Gum Tragacanth as Fat Replacers in Nonfat Yoghurt: Chemical, Physical, and Microstructural Properties. J. Dairy Science. 91:2545-2552.

13- S. Aziznia, A. Khosrowshahi, A. Madadlou, J. Rahimi and H. Abbasi. 2009. Texture of nonfat yoghurt as influenced by whey protein concentrate and Gum Tragacanth as fat replacers. International J. Dairy Technology. 62 (3):405-410.

14- R. Ashrafi, M. Rezazad Bari, A. Khosroshahi and M. Alizadeh. 2009. Minimization of sodium in Iranian brined cheese. Asian Journal of Chemistry. 21 (3):1995-2004.

15- H.  Mohammadi, M.  Alizadeh, M. R. Bari, A. Khosrowshahi and H. Tadjik. 2009. Optimization of the Process Variables for Minimizing of the Aflatoxin M1 Content in Iranian White Brine Cheese. J. Agric. Sci. Technol. (JAST) 11: 181-190.

16- E. Ghanbari, A. khosrowshahi asl., A. Mortazavi, H. Tavakolipor, A. G. Ebadi and H. Afshari. 2010. The effect of Arabic gum using on improving of texture and rheological properties of Iranian low fat white cheese. American-Eurasian J. Agric & Environ. Sci. 8(5): 607-614. 

17- Shahin Zomorodi, Asghar Khosrowshahi Asl, Sayad Mahdi Razavi Rohani and Somayeh Miraghaei. 2011. Survival of Lactobacillus casei. Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium bifidum in free and microencapsulation forms on Iranian white cheese produce by ultrafiltration. International J. of Dairy Technology. 64 (1), 84-91.

18- Mahboubeh Sadeghi, Mohammad Amin Mohammadifar, Asghar Khosrowshahi and Ashkan Madadlou. 2011. Rheological properties of acid casein gels made by acidification with glucono-δ-lactone. Milchwissenschaft · Milk Science International. Milcad 66 (3) 233 – 348.

19- Mahboubeh Sadeghi, Ashkan Madadlou, Asghar Khosrowshahi and Mohammadamin Mohammadifar. 2012. Acid-induced gelation behavior of casein/whey protein solutions assessed by oscillatory rheology. J Food Sci Technol.

20- Hannan Lashkari, Asghar Khosrowshahi asl, Ashkan Madadlou and Mohammad Alizadeh. 2012. Chemical composition and rheology of low-fat Iranian white cheese incorporated with guar gum and gum arabic as fat replacers. J Food Sci Technol.

21- Mandana Mahmoudi, Asghar Khosrowshahi Asl And Shahin Zomorodi. 2012. The influence of probiotic bacteria on the properties of Iranian white cheese. International J. of Dairy Technology. 65 (4), 561-567.

22- Darren R. Cooke, Asghar Khosrowshahi and Paul L. H. McSweeney. 2013. Effect of gum tragacanth on the rheological and functional properties of full-fat and half-fat Cheddar cheese. Dairy Science and Technology. 93 (1): 45-62.

23- Azadeh Sayadi, Ashkan Madadlou and Asghar Khosrowshahi. 2013. Enzymatic cross-linking of whey proteins in low fat Iranian white cheese. International Dairy Journal. 29, 88-92.

24- Jamshid Rahimi, Asghar Khosrowshahi, Mehdi Mohammad Moradi, Hamid Mohamadi, Habib Abbasi and Ashkan Madadlou. 2013. Texture and Chemistry of Iranian White Cheese as Influenced by Brine Treatments. Journal of Food Processing and Technology.4 (4): 1-9.

25- Hadi almasi, Babak Ghanbarzadeh, Jalal Dehghannya, Ali Akbar Entezami and Asghar Khosrowshahi Asl. 2014. Development of a novel controlled-release nanocomposite based on poly (lactic acid) to increase the oxidative stability of soybean oil. Food Additives & Contaminants. Under Press.

26- Rana Soleymanpuori1, Ashkan Madadlou, Fariba Zeynali1 and Asghar Khosrowshahi Asl. 2014. Enzymatic cross-linking of soy proteins within non-fat set yogurt gel. Journal of Dairy Research. 8: 378–384.


 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.