237
اصغر خسروشاهی - سوابق شغلی
انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر خسروشاهی اصل

مرتبه علمی:استاد پایه  38

پست الکترونیکی:

a.khosrowshahi@urmia.ac.ir 

a.khosrowshahi@gmail.com

سوابق شغلی

فعالیت­های اجرائی

از سال 1357 به خدمت دانشگاه اروميه درآمده و هم اكنون بعنوان استاد پايه 38 در گروه آموزشي علوم و صنايع غذايي دانشگاه اروميه مشغول به خدمت هستم. در طول اين مدت پست­هاي مديريتي بشرح زير داشته­ام:

2- عضويت در كميته سرپرستي دانشكده كشاورزي از سال 1358 بمدت 12 ماه .

3- مدير گروه ترويج و آموزش كشاورزي از تاريخ 14/2/59 بمدت 2 سال .

4- معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي ازتاريخ 4/5/59 بمدت 18 ماه .

5- معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي از تاريخ 30/8/61 بمدت 9 ماه .

6- مدير گروه علوم و صنايع غذايي از تاريخ 15/9/69 بمدت 5 سال .

7- معاون اداري ومالي دانشكده كشاورزي از تاريخ 29/10/69  بمدت 2 سال .

8- معاون آموزشي دانشكده كشاورزي از تاريخ 12/11/71  بمدت 11 ماه .

9- معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي از تاريخ 21/5/75 بمدت 3 سال و 4 ماه

10- مدير گروه علوم و صنايع غذايي از تاريخ 22/10/78 بمدت 3 سال .

11- رئيس دانشكده كشاورزي از تاريخ 16/7/81 لغايت 19 / 3 / 83 به مدت 20 ماه .

12– معاون پژوهشي دانشگاه از تاريخ 12/ 3/ 83 لغايت 11 / 8/ 83 به مدت 5 ماه .

13- مدير گروه صنايع غذايي از تاريخ 7 / 9 / 83 لغایت 7/11/85 به مدت 26 ماه.

14– معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي از تاريخ 18/8 84 لغايت 24/12/84 به مدت 4 ماه.

15- مدير گروه صنايع غذايي از تاريخ 4/2/90 ادامه دارد.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.