237
اصغر خسروشاهی - تحقیق و پژوهش
انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر خسروشاهی اصل

مرتبه علمی:استاد پایه  38

پست الکترونیکی:

a.khosrowshahi@urmia.ac.ir 

a.khosrowshahi@gmail.com

تحقیق و پژوهش

راهنمایی پايان نامه كارشناسي ارشد و دکتری

1-    تعیین بهترین روش تهیه کفیر و شناخت و بررسی خصوصیات میکروبیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی آن. (پایان نامه دکتری دامپزشکی عطارباشی)

2-    بررسی استفاده از آب پنیر در تولید کفیر. (پایان نامه دکتری دامپزشکی بنیامین طالبی)

3-    بررسی قابلیت سدیم هگزامتافسفات و تتراسدیم پیروفسفات در بازیافت پروتئین­های آب پنیر. (پایان نامه کارشناسی ارشد محمد مهدی گرجی -دانشگاه تبریز)

4-    بررسی اثرات فرایند پاستوریزاسیون و افزودن استارتر روی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر گوسفند. (پایان نامه کارشناسی ارشد مهناز منافی-دانشگاه تبریز)

5-    بررسی اثرات سه نوع مایه پنیر متداول با منشا­های مختلف بر روی پروتئولیز پنیر سفید ایرانی (پایان نامه کارشناسی ارشد راحله نژاد رزمجو- دانشگاه تبریز).

6-    بهبود ساختار، ویژگی­های رفتار شناختی و کارکردی پنیر سفید ایرانی کم چرب. (پایان نامه کارشناسی ارشد اشکان مددلو دانشگاه تهران)

7-    بررسی اثر هیدروکلوئید، مواد جامد کل، مایه کشت میکروبی و تیمار حرارتی بر پارامترهای کیفی ماست گاوی. (پایان نامه کارشناسی ارشد  هادی ملکی)

8-    ارزیابی فراکسیون­­های نیتروژن در طی رسیدن پنیر کوزه. (پایان نامه کارشناسی ارشد مریم عباسی گزنق)

9-    بررسی بهبود ویژگیهای حسی، فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ریزساختاری پنیر سفید ایرانی بدون چربی با استفاده از صمغ تراگاکانت (کتیرا). (پایان نامه کارشناسی ارشد جمشید رحیمی)

10-  بررسی تاثیر صمغ کتیرا (تراگاکانت) و کنسانتره پروتئینهای سرمی  بر روی ویژگیهای شیمیایی، رئولوژیکی و ریزساختاری ماست بدون چربی. (پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه عزیزنیا)

11-  بررسی ترکیبات روغن هسته واریته های غالب (صنعتی) انگور در آذربایجان غربی و مناطق مرکزی کشور به منظور تولید صنعتی روغن هسته انگور. (پایان نامه کارشناسی ارشد مجید فارسی)

12-  بهینه سازی فرایند تولید پنیر UF با استفاده از شاخص های شیمیایی، رئولوژیکی و حسی به روش سطح پاسخ (پایان نامه کارشناسی ارشد شهاب قصری)

13-  تولید پنیر سفید ایرانی کم چرب با استفاده از دو نوع هیدروکلوئید (پایان نامه کارشناسی ارشد- حنان لشکری)

14-  امکان سنجی تولید پنیر سفید ایرانی کم سدیم از طریق جایگزینی  NaCl  توسط KCL (پایان نامه کارشناسی ارشد رقیه اشرفی)

15-  تاثیر گلوکونودلتا لاکتون بر خواص فیزیکی و بافتی پنیر سفید ایرانی (پایان نامه کارشناسی ارشد سارا متینی)

16-  مطالعه تاثیر رنت میکربی و نو ترکیب بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی و مقایسه آن با رنت حیوانی (پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین فروزان-دانشگاه شهید بهشتی)

17-  ماندگاری باکتری های پروبیوتیک و تاثیر آنها بر خواص کیفی پنیر سفید ایرانی فراپالایش (پایان نامه دکتری شهین زمردی)

18-  تاثیر باکتری های پروبیوتیک بر خصوصیات پنیر سفید ایرانی (پایان نامه کارشناسی ارشد ماندانا محمودی)

19-  مطالعه تولید ماست میوه­ای کم­کالری قالبی (پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی محمودی)

20-  بهینه سازی تولید ماست پروبیوتیک با استفاده از شبکه­های عصبی (پایان نامه کارشناسی ارشد داریوش احمدی ورمنجه)

21-  بررسی اثر متقابل هیدروکلوئیدهای مختلف در تولید سس مایونز کم چرب (پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه شریفی)

22-  ارزیابی رفتار ژلاسیون اسیدی میسل های کازئینی باز تشکیل شده (پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه صادقی)

23-  بررسی تاثیر مخلوطی از هیدروکلوئیدها بر روی شاخص های کیفی ماست سین بیوتیک (پایان نامه کارشناسی ارشد نسرین فرجی).

24-  بررسی ماندگاری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و تاثیر آن بر خواص شیمیایی و حسی پنیر کوزه (پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه دهنوی)

25-  بررسی تاثیر نوع و مقدار پایدار کننده ها بر پاره­ای از ویژگی های فیزیکی و حسی شیر کاکائو (پایان نامه کارشناسی ارشد سعید سلیمیان)

26- کاربرد فیبرهای خوراکی در تهیه ماست پروبیوتیک و بررسی تاثیر آنها بر خواص کیفی محصول نهایی (پایان نامه کارشناسی ارشد نجمه آبرون).

27-  تاثیر شیر خشک کم چرب و چروتئین های تغلیظ شده شیر و آب پنیر و پایدار کننده بر روی ماست کم چرب (پایان نامه کارشناسی ارشد الناز خدادادی).

28-  وارد کردن پروتئین های آب پنیر به لخته پنیر سفید ایرانی بدون چربی از راه تیمار با ترانس گلوتامیناز (پایان نامه کارشناسی ارشد آزاده صیادی).

29-  تاثیر اسانس های گیاهی گلپر و پونه کوهی بر روی ویژگی های کیفی ماست میوه ای (پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا مصطفی یار).

30-  تاثیر اسانس های روغنی ترخون و شوید بر روی ویژگی های کیفی ماست پروبیوتیک (پایان نامه کارشناسی ارشد سارا کلانتری).

31- . بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست پروبیوتیک بدون چربی (پایان نامه کارشناسی ارشد ساینا مویدزاده).

32-  بررسی تاثیر افزودن کازینات سدیم و عصاره نعناع بر میزان فعالیت ACE در ماست پروبیوتیک بدون چرب (پایان نامه کارشناسی ارشد عزیزه رضایی).

33-  اثر استفاده از جدایه­ی پروتئین سویا و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر خصوصیات ماست بدون چربی (پایان نامه کارشناسی ارشد رعنا سلیمان­پوری)

34-  تاثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ (پایان نامه کارشناسی ارشد محمد شیرخانی)

35- تاثیر استفاده از استارترهای تولیدکننده اگزوپلی­ساکارید و پودر آب پنیر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دوغ. (پایان نامه کارشناسی ارشد ساناز اکبری)

36- بررسی اثر فیبر انگور و کیتوزان بر زنده­مانی لاکتوباسیلوس فرمنتوم در ماست کیوی. (پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا دیبازر)

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.