237
اصغر خسروشاهی - سوابق تحصیلی
انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر خسروشاهی اصل

مرتبه علمی:استاد پایه  38

پست الکترونیکی:

a.khosrowshahi@urmia.ac.ir 

a.khosrowshahi@gmail.com

سوابق تحصیلی

سوابق تحصيلي و مرتبه دانشگاهی

ديپلم: طبيعي نظام قديم، سال 1350 شهرستان مراغه .

ليسانس: مهندسي كشاورزي گرايش صنايع كشاورزي، 1355 از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران (كرج) با معدل 53/3 از 4 (رتبه اول دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران) .

فوق ليسانس: مهندسي كشاورزي گرايش صنايع كشاورزي، 1357 از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران (كرج) با معدل 4 از 4 (رتبه اول دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران) .

دكتری: صنايع غذايي با گرايش صنايع لبنيات، 1367 از دانشگاه Reading انگلستان.

مرتبه دانشگاهی: استاد پایه 38 گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.